Tìm kiếm nâng cao

 • Đánh giá trình độ công nghệ mạng lưới cấp nước

  Tác giả: Trần Đình Khai
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá trình độ công nghệ mạng lưới cấp nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá trình độ công nghệ mạng lưới cấp nước

  Tác giả: Trần Đình Khai

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung - - Vai trò đặc điểm của mạng lưới cấp nước trong hệ thống cấp nước đô thị - - Tổng quan về mạng lưới cấp nước đô thị Việt Nam hiện nay - 2. đánh gái các chỉ tiêu đặc trưng về trình độ công nghệ mạng lưới cấp nước - - Các chỉ tiêu nhóm 1: về các yếu tố vật chất của mạng lưới - - Các chỉ tiêu nhóm 2: Về hiệu quả hoạt động của mạng lưới - - Các chỉ tiêu nhóm 3: Về trình độ quản lý, trình độ chuyên môn hoá và năng suất lao động - 3. Kết luận và kiến nghị - - Kết luận chung về thực trạng về trình độ công nghệ mạng lưới cấp nước - - Kiến nghị - 4. Phụ lục:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu khử amôniăc (NH4+) cho nước ngầm ở Hà Nội

  Tác giả: Đinh Viết Đường
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khử amôniăc (NH4+) cho nước ngầm ở Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu khử amôniăc (NH4+) cho nước ngầm ở Hà Nội

  Tác giả: Đinh Viết Đường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục đích và yêu cầu. II. Tổng quan : 1. Nguồn gốc của amôniắc trong nước thiên nhiên - 2. Các phương pháp khử amôniắc - 3. Tình hình khử amôniắc để cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt trên thế giới và trong nước - III. Nghiên cứu khử amôniắc cho nước ngầm Hà Nội - 1. Kết quả khảo sát sự nhiễm bẩn amôniắc trong nước ngầm Hà Nội và ảnh hưởng của nó đối với chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt - 2. Nghiên cứu thực nghiệm khử amôniắc IV. Kết luận và kiến nghị - V. Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm

  Tác giả: Vũ An Chinh
  Nhà xuất bản: Cty phát triển kỹ thuật xây dựng - TCty xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm

  Tác giả: Vũ An Chinh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu: 1. Giới thiệu công tác khoan khai thác nước ngầm.
  - 2. Đặc điểm của công nghệ khoan khai thác nước ngầm.
  - 3. Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm. - Các chỉ tiêu về trang thiết bị thi công. - Các chỉ tiêu về khả năng sử dụng các trang thiết bị thi công. - Các chỉ tiêu về trình độ công nghệ và chất lượng sản phẩm. - Các chỉ tiêu và tổ chức và quản lý sản xuất. - Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất.
  - 4. Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm của ta so với thế giới.
  - 5. Một số biện pháp nâng cao trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Xi phông đồng tâm điều chỉnh tốc độ lọc

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi phông đồng tâm điều chỉnh tốc độ lọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi phông đồng tâm điều chỉnh tốc độ lọc

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu.
  - 2. Tổng quan về xi phông điều chỉnh tốc độ lọc.
  - 3. Mô tả và đánh giá thiết bị tại NMN Diễn Vọng - Quảng Ninh.
  - 4. Đề xuất nguyên tắc trong việc tính toán chọn kích thước xi phông điều chỉnh tốc độ lọc.
  - 5. Kết luận và kiến nghị.
  - Phần phụ lục: - Bảng tính sẵn xi phông đồng tâm điều chỉnh tốc độ lọc - - Văn bản xác nhận của NMN Diễn Vọng - Quảng Ninh - - Bản vẽ đề xuất lắp van điều chỉnh chân không cho xi phông điều chỉnh tốc độ lọc trong hành lang công tác tại NMN Diễn Vọng - Quảng Ninh

  Số trang: 0

 • Nuớc thải đô thị - Tiêu chuẩn nước thải,Dự thảo tiêu chuẩn: ` Nước thải đô thị - các trị số kỹ thuật vệ sinh môi trường cho phép`

  Tác giả: Nguyễn Học Văn
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nuớc thải đô thị - Tiêu chuẩn nước thải,Dự thảo tiêu chuẩn: ` Nước thải đô thị - các trị số kỹ thuật vệ sinh môi trường cho phép`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nuớc thải đô thị - Tiêu chuẩn nước thải

  Tác giả: Nguyễn Học Văn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Một số quan điểm trong việc xây dựng tiêu chuẩn ` Nước thải đô thị - các trị số kỹ thuật vệ sinh môi trường cho phép` - 3. Các tiêu chuẩn trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nước - - Các tiêu chuẩn vệ sinh trong cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt của Việt Nam - - Một số tiêu chuẩn vệ sinh trong lĩnh vực cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt trên thế giới - - Một số tiêu chuẩn tạm thưòi trong lĩnh vực tháot nước và vệ sinh môi trường ở Việt Nam - 4. Dự thảo tiêu chuẩn ngành `Nước thải đô thị - các trị số kỹ thuật vệ sinh môi trường cho phép ` - 5. Giải trình các nội dung của bản dự thảo tiêu chuẩn ngành ` Nước thải đô thị - các trị số kỹ thuật vệ sinh môi trường cho phép`. VI. kết luận

  Số trang: 0

 • Quy trình kiểm tra chất lượng kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp NDT. Mã số RD-9414

  Tác giả: Nguyễn Văn Đạt
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kiểm tra chất lượng kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp NDT. Mã số RD-9414

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kiểm tra chất lượng kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp NDT. Mã số RD-9414

  Tác giả: Nguyễn Văn Đạt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những vấn đề chung thuộc quy trình NDT-bê tông - I. Những cách phân loại khác nhau trong hệ NDT:- 1. Phương pháp siêu âm - 2. Phương pháp độ chối (scléromètre) - 3. Phương páhp mật độ - 4. Phương pháp cân điện tử - 5. Các phương pháp đo biến dạng - II. Đặc điểm cơ bản của hệ NDT- 1. Kết hợp với phương pháp phá huỷ mẫu - 2. Các đặc trưng tiêu biểu của hệ NDT - bê tông - 3. NDT với tính chất so sánh với chuẩn - 4. NDT hỗn hợp làm tăng độ tin cậy - 5. Kiểm tra chất lượng của NDT - hỗn hợp - III. Các công thức chung để xử lý số liệu - 1. Số lượng mẫu tiêu chuẩn - 2. Các công thức chung của quy trình NDT-bê tông IV. Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng quan hệ trong NDT-hỗn hợp V. Những điều lưu ý khi thí nghiệm và đo đếm - Chương II: Quy trình kiểm định chất lượng các công trình bê tông cốt thép - 1. Hiện trạng và yêu cầu đối với việc thựuc hiện quy trình NDT - Bê tông 2. Những đặc thù của bê tông khi sử dụng hệ NDT - 3. Phương pháp kiểm định chất lượng công trình bê tông cốt thép bằng quy trình NDT-bê tông. Chương III:Những vấn đề tham khảo - 1. Thiết bị và đo đạc - 2. Chế tạo bộ mẫu chuẩn - 3. Vấn đề mẫu khoan và mác bê tông

  Số trang: 0

 • Quy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràm trên nền đất yếu. Mã số: RD-9513

  Tác giả: Hoàng Văn Tân
  Nhà xuất bản: Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràm trên nền đất yếu. Mã số: RD-9513

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình tính toán và thiết kế móng cọc tràm trên nền đất yếu. Mã số: RD-9513

  Tác giả: Hoàng Văn Tân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Nguyên tắc chung - Phần 2: Các yêu cầu chung đối với công tác khảo sát - phần 3: Những chỉ dẫn chung về tính toán và thiết kế cọc tràm và móng cọc tràm - Phần 4: Tính toán cọc tràm theo khả năng chịu tải - Phần 5: Tính toán cọc tràm theo khả năng biến dạng - Phần 6: Một số vấn đề thiết kế móng cọc tràm - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam.,Móng cọc tràm : quy trình thi công và nghiệm thu

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
  Nhà xuất bản: Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam.,Móng cọc tràm : quy trình thi công và nghiệm thu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam.

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Nguyên tắc chung - Phần 2: Công tác đào đất và hạ mực nước ngầm - Phần 3: Chuẩn bị cọc tràm và đóng cọc - Phần 4: Nghiệm thu đóng cọc tràm - Phần 5: Phụ lục

  Số trang: 0

 • Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam. Mã số: RD-9415

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
  Nhà xuất bản: Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam. Mã số: RD-9415

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng kết việc sử dụng cọc tràm trong xây dựng ở các tỉnh phía Nam. Mã số: RD-9415

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Thực tế và yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực nền móng công trình xây dựng ở các tỉnh ĐBSCL - 1. Nhu cầu và thực tế gia cố nền đất yếu - Phần 2: Khái quát về cấu tạo địa chất công trình và đặc trưng cơ lý đất bùn ở ĐBSCL - 1. Khái quát về địa tầng - 2. Sự phân bố đất bùn ở đồng bằng sông Cửu Long - 3. Đặc trưng cơ lý của các dạng đất yếu, đất bùn của ĐBSCL - 4. Những biện pháp xử lý nền đất yếu - Phần 3: Cây tràm và vấn đề gia cố nền bằng cọc tràm - 1. Cây tràm - 2. Đặc tính chung của cây tràm - 3. Điều kiện và phạm vi áp dụng cọc tràm - 4. Cơ sở gia cố nền đất bằng cọc tràm - Phần 4: Những nghiên cứu và thực tế áp dụng cọc tràm trong xây dựng ở ĐBSCL - 1. Các nghiên cứu về gia cố nền bằng cọc tràm - 2. Các giải pháp kết cấu nền móng gia cố cọc tràm - 3. Những kinh nghiệm trong thi công cọc tràm - 4. Sự cố công trình có nền móng gia cố cọc tràm - 5. Kết luận - Phần 5: Những nội dung chủ yếu trong quy trình thi công và nghiệm thu cọc tràm gia cố nền đất yếu - 1. Cấu trúc của quy trình - 2. Nguyên tắc chung - 3. Công tác đào đất và hạ mực nước ngầm - 4. Chuẩn bị cọc tràm và đóng cọc - 5. Nghiệm thu đóng cọc tràm

  Số trang: 0

 • Dự thảo chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2005. Mã số: KC 11-09

  Tác giả: Nguyễn Thú
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2005. Mã số: KC 11-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2005. Mã số: KC 11-09

  Tác giả: Nguyễn Thú

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặc trưng đô thị Việt Nam - 1. Hiện trạng đô thị Việt Nam - 2. Vai trò của đô thị với việc phát triển kinh tế đất nước - 3. Tiềm năng và nguồn lực phát triển đô thị Việt Nam - Chương II: Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị - 1. Chất thải rắn - nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu - 2. Đặc điểm chất thải rắn đô thị Việt Nam - 3. Tổ chức quản lý - 4. Phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị- 5. Năng lực, trình độ cán bộ công nhân viên trong ngành - 6. Nguồn tài chính - 7. Tồn tại và nguyên nhân chủ yếu - Chương III: Dự báo tăng trưởng chủ yếu: 1. Một số chỉ tiêu lớn về phát triển kinh tễĩa hội của Quốc Gia 2. Dự báo phát triển đô thị - 3. Dự báo về chất thải rắn - Chương IV: Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị - 1. Quan điểm và mục tiêu của chiến lược - 2. Các kế hạch phát triển ngành - 3. Hệ thống pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn đô thị - 4. Hệ thống tổ chức quản lý chất thải rắn đô thị - 5. Hệ thống thu gom, vận chuyển , xử lý chất thải rắn - 6. Thiết bị - 7. Nguồn tài chính - 8. Các hoạt động hỗ trợ chiến lược - 9. Định hướng phát triển sau năm 2005 Chương V: Chương trình hành động

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị,Nhân tố xã hội về văn hoá dân tộc và tính truyền thống trong đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị,Nhân tố xã hội về văn hoá dân tộc và tính truyền thống trong đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Một số yếu tố xã hội của tổ chức không gian đô thị 1. Không gian và tín ngưỡng của người dân đô thị 2. Người đô thị và không gian xã hội nơi ở 3. Tệ nạn xã hội và không gian đô thị 4.Một số kết luận chung 5. Phần phụ lục: một số bài phỏng vấn sâu về nhân tố xã hội về văn hoá dân tộc và tính truyền thống trong đô thị Việt nam Phần II: Văn hoá truyền thống với văn minh đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xã hội học trong sử dụng đất đai đô thị,Kết quả điều tra xã hội học trong sử dụng đất đai đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xã hội học trong sử dụng đất đai đô thị,Kết quả điều tra xã hội học trong sử dụng đất đai đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xã hội học trong sử dụng đất đai đô thị

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình trạng mua bán nhà đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2. Xu thế tác động tích cực và tiêu cực đến quản lý đô thị và quy hoạch phát triển đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị,Kết quả điều tra xã hội học nhu cầu nguyện vọng dân cư về nơi ở các loại hình ở và sử dụng công trình dịch vụ công cộng. KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị,Kết quả điều tra xã hội học nhu cầu nguyện vọng dân cư về nơi ở các loại hình ở và sử dụng công trình dịch vụ công cộng. KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Các điểm điều tra 2. Lựa chọn về nơi ở 3. Nguyện vọng về loại hình nhà ở 4. Nhu cầu và nguyện vọng của dân cư đô thị về nơi ở và loại hình nhà ở, phân loại theo loại hình nghề nghiệp 5. Nhu cầu và nguyện vọng của dân cư đô thị về nơi ở và loại hình nhà ở, phân tích theo lứa tuổi 6. Nguyện vọng và nhu càu của người dân đô thị về các chợ xanh, siêu thị và bến xe đối ngoại trong các đô thị ở Việt Nam 7. Khả năng kinh phí xây dựng nhà ở 8. Những kết luận tổng kết từ điều tra xã hội học

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng khu vực huyện Gia Lâm

  Tác giả: Phạm Hữu Chung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng khu vực huyện Gia Lâm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng khu vực huyện Gia Lâm

  Tác giả: Phạm Hữu Chung

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: A. Phần mở đầu: - - Mục tiêu của đồ án - - Những căn cứ để thiết kế quy hoạch - - Những vấn đề chủ yếu cần giải quyết trong quy hoạch xây dựng đô thị - B. Nội dung quy hoạch xây dựng đô thị - 1. Định hướng quy hoạch phát triển phần kiến trúc - - Điều kiện tự nhiên - - Hiện trạng - - Nội dung quy hoạch đô thị đến năm 2010 - - Định hướng phát triển không gian - B. Nội dung quy hoạch xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật - - Hiện trạng - - Định hướng quy hoạch phát triển - C. Nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2000 - - Mục tiêu - - Quy hoạch sử dụng đất - D. Chuơng trình mục tiêu cải tạo và xây dựng - E. Kết luận kiến nghị

  Số trang: 0

 • Cải thiện môi trường và hỗ trợ giải toả ách tắc khu lễ hội du lịch chùa Hương

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-4/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải thiện môi trường và hỗ trợ giải toả ách tắc khu lễ hội du lịch chùa Hương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải thiện môi trường và hỗ trợ giải toả ách tắc khu lễ hội du lịch chùa Hương

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tình hình về địa chất, khí tượng thuỷ văn và lịch sử khu lễ hội Hương Sơn - Phần 2: Tình hình kinh tế - xã hội vùng Hương Sơn Phần thứ 3: Những tác động của lễ hội đến vùng cảnh quan du lịch chùa Hương trong những năm gần đây - Phần thứ 4: Những tác động của lễ hội đến cơ sở vật chất của khu lễ hội chùa Hương - Phần thứ 5: Những tác động của lễ hội đến môi trường - Phần thứ 6: Những tác động của lễ hội đến hoạt động thương nghiệp dịch vụ của khu vực lễ hội chùa Hương - Phần thứ 7: Vấn đề giải quyết ách tắc hiện nay -

  Số trang: 0