Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn lao động

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu - - Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000 của Việt Nam - 1. Quan điểm chung và xây dựng chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình - 2. Chính sách dân số của Việt Nam - - Kinh nghiệm của một số nước về phát triển dân số và chính sách dân số trên thế giới - - Đô thị hoá ở Việt Nam - 1. Quan điểm chung về đô thị hoá - 2. Diễn biến quá trình đô thị hoá ở Việt Nam - 3. Biến động dân số cơ học ở các vùng đô thị lớn - - Biến động dân số và di dân - - Dự báo dân số và dân số đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển đô thị trong triển vọng phát triển kinh tế đến năm 2010 - 1- Đất nước đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong những năm đầu của thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướ XHCN, đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức lớn - 2- Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2010 và vị trí của phát triển đô thị trong định hướng chiến lược chung - II. Định hướng phát triển kinh tế đô thị và quá trình đô thị hoá ở Việt Nam đến năm 2010 - 1- Định hướng phát triển kinh tế đô thị nằm trong định hướng phát triển kinh tế xã hội toàn quốc và trước hết là định hướng quy hoạch lãnh thổ - 2- Quan điểm đô thị hoá ở Việt nam - III. Các vấn đề chiến lược phát triển kinh tế đặt ra cho chiến lược phát triển đô thị trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi theo hướng thị trường.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh/ Vũ Hoàng Lưu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh/ Vũ Hoàng Lưu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những quy luật hài hoà của màu sắc - II. Những yếu tố tác động đến việc chọn màu sắc công trình - III. Một số giải pháp trong việc sử dụng màu sắc công trình kiến trúc - 1. Màu sắc với hình khối kiến trúc - 2. Màu sắc với quy hoạch thành phố - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn mạnh Hồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn mạnh Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Nguyên nhân gây thấm nước các công trình bê tông cốt thép ngầm - 2.1. Sai sót thi công - 2.2. Sai sót khảo sát - 2.3. Sai sót khi sử dụng - 3. Sơ lược phương pháp khoan bơm ép bitum - 4. Phương pháp khoan bơm ép hồ trên cơ sở xi măng - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Mai Bích Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Mai Bích Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nghiên cứu - 2. Phương pháp xác định - 3. Xác định SiO2 (Sc) hoà tan và độ giảm kiềm (Rc) của cốt liệu - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Văn Đại
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Văn Đại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục đích và yêu cầu - 2. Những nguyên nhân gây ẩm mốc - 2.1. Hiện tượng đọng sương trên bề mặt kết cấu - 2.2. Tính kiểm tra hiện tượng đọng sương trên mặt trong của tường kết cấu bao che của các kho - 3. Phyương pháp đề xuất - 3.1. Vật liệu cách nhiệt - 3.2. Nguyên tắc sử dụng - 3.3. Ví dụ tính toán - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Công nghệ truyền thống - 1.1. Công nghệ làm vàng bạc quì - 1.2. Công nghệ ngả sơn - 1.3. Công nghệ sơn thếp - 2. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Kết quả nghiên cứu - 2.1. Vật liệu sử dựng - 2.2. Phương pháp thí nghiệm và kết quả nghiên cứu - 3. Ưng dụng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Sự phân bố và niên đại của các di tích kiến trúc tháp Chàm - 3. Hiện trạng và nguyên nhân hư hỏng của các kiến trúc tháp Chàm - 4. Kỹ thuật xây dựng, vật liệu trong kiến trúc tháp chàm - 4.1. Hình dáng, kết cấu, vật liệu trong kién trúc tháp Chàm - 4.2. Các giả thiết về kỹ thuật xây dựng và vật liệu trong kiến trúc tháp Chàm - 5. Phương án trùng tu, bảo tồn các di tích tháp Chàm - 6. Ung dụng của phương án - 7. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Các yêu cầu thiết kế - 3. Nội dung nghiên cứu cấu tạo kết cấu nhịp - 4. Một số vấn đề trong tính toán kết cấu - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Minh Tuấn/ Nguyễn Hữu Đẩu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Minh Tuấn/ Nguyễn Hữu Đẩu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý hoạt động - 3. Cấu tạo thiết bị - 4. các kết quả đưa ra - 5. Trình tự thí nghiệm ,Br> 6. Phạm vi sử dụng - 7. Giới thiệu một số kết quả đã ứng dụng phương pháp thử động biến dạng lớn bằng thiết bị phân tích đóng cọc-PDA tại Việt nam - 8. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Tô Quang Trọng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Tô Quang Trọng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Công nghệ tạo lỗ - 2.1. Công nghệ tạo lỗ bằng nhwn lực - 2.2. Công nghệ tạo lỗ bằng thuỷ lực - 2.3. Công nghệ tạo lỗ bằng cơ giới - 3. Một số nhận xét công nghệ tạo lỗ - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà/ Vũ Song Kim
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà/ Vũ Song Kim

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nghiên cứu loại hình kết cấu cầu cong trên nút giao thông - 3. Tuyển chọn công nghệ xây dựng - 4. Phân tích các hệ thống cầu cong - 5. Ví dụ phân tích một nút giao thông - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hải/ Lưu Công nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hải/ Lưu Công nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Đặt vấn đề - B- Nội dung thiết kế sửa chữa - I. Mô tả công trình - II. Hiện trạng công trình - III. Phân tích lý do công trình bị nứt - IV. Tính toán gia cường - V. Tính toán lực kéo khép vết nứt - VI. Xác định trị số ứng suất giới hạn trong cốt thép ứng lực trước - VII. Xác định các ứng suất hao trong cốt thép ứng lực trước - VIII. Tính toán lực kéo thực tế - IX. Một số vấn đề cần phải tính toán kiểm tra - X. Chi tiết cấu tạo và biện pháp thi công - C- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Hồng Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Hồng Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về công nghệ xây dựng công trình ngăn sông - 1.1. Công nghệ truyền thống trong xây dựng công trình ngăn sông vùng triều - 1.2. Công nghệ mới trong xây dựng công trình ngăn sông vùng triều - 2. Kết cấu công trình ngăn sông kiểu đập trụ đỡ - 3. Kết cấu công trình ngăn sông kiểu đập dàn cọc - 3.1. Nguyên lý làm việc - 3.2. Kết cấu đập - 3.3. Phương pháp tính toán ổn định đập dàn cọc - 3.4. Phương pháp thi công đập dàn cọc - 3.5. Phạm vi áp dụng và giá thành đập dàn cọc.

  Số trang: 0