Tìm kiếm nâng cao

Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1998
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Giới thiệu về hệ thống cấp nước- 2. Vận hành công trình thu nước- 3. Vận hành bể trộn- 4. Vận hành bể phản ứng;- 5. Vận hành bể lắng - 6. Vận hành bể lọc- 7. Vận hành bể chứa nước sạch;- 8. Vận hành nhà hoá chất;

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành