Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tại vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1. Mở đầu: - Sơ lược về tình hình nghiên cứu quy hoạch và xây dựng các điểm dân cư tại vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long. - Mục tiêu của đề tài và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2: Đánh giá các điều kiện tự nhiên , đặc biệt là tình trạng lũ lụt, các điều kiện kinh tế xã hội, tình trạng các điểm dân cư của vùng lũ lụt ĐBSCL.
.- Chương 3: Tổng quan về hiện trạng và định hướng phân bố dân cư vùng ngập lũ.
- Chương 4: Những yếu tố tác động đến quy hoạch và xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười.
- Chương 5: Nghiên cứu mô hình tổ chức các khu dân cư vùng bị lũ lụt Đồng Tháp Mười.
- Chương 6: Kiến nghị một số chính sách và biện pháp tạo điều kiện xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười.
- Chương 7: Quy hoạch thí điểm các điểm dân cư vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành