Tìm kiếm nâng cao

Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Tổng quan về xã hội học đô thị: - Sự hình thành và phát triển môn xã hội học đô thị trên thế giới - Quá trình đô thị hoá - cơ sở nội dung của xã hội học đô thị Chương II: Những trọng tâm nghiên cứu của xã hội học đô thị thế giới và Việt Nam - Trọng tâm nghiên cứu có tính chất quốc tế - Định hướng nghiên cứu và những vấn đề xã hội học chủ yếu trong đời sống đô thị Việt Nam hiện nay - Một số khía cạnh xã hội học trong công tác quy hoạch và cải thiện các vấn đề đô thị Chương III: Kinh nghiệm của nước ngoài về nghiên cứu và ứng dụng xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị: - Về nghiên cứu lý thuyết xã hội học - Về ứng dụng thực nghiệm xã hội học vào quy hoạch đô thị - Vai trò, vị trí của người dân đối với quy hoạch và luật lệ đô thị Chương IV: Những nhân tố và thuộc tính xã hội tác động tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị: - Di dân tự do từ nông thôn ra đô thị - Sự phân tầng xã hội và tác động của nó tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trong giai đoạn hiện nay - Lối sống của người dân đô thị và vấn đề ở hiện nay - Yếu tố văn hoá truyền thống và tổ chức không gian đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành