Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Tổng quan về môn xã hội học đô thị:- - Tình hình phát triển của môn xã hội học đô thị - - Những trọng tâm chủ yếu của việc nghiên cứu xã hội học đô thị- - Việc nghiên cứu trong xã hội học đô thị - Phần thứ hai: Đô thị hoá - một xu hướng toàn cầu:- - Thành thị từ thời cổ đại đến cuộc cách mạng công nghiệp - - Công nghiệp hoá, phát triển kinh tế và đô thị hoá - - Đô thị hoá thế giới - Phần thứ 3: Một số chủ đề nghiên cứu chính của xã hội học đô thị:- - Cư trú tách biệt tại các vùng đô thị- - Quyền lực, chính sách và sự thông qua quyết định quản lý ở đô thị- - Những vấn đề cấp bách ở đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành