Tìm kiếm nâng cao

Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần một: Kiến trúc cảnh quan - - Đặt vấn đề - - Cơ sở nghiên cứu - - Đề xuất lý luận bằng sơ đồ lý thuyết về việc tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị - Phần hai: Biển báo - Quảng cáo - Ký tín hiệu - - Phân loại không gian đô thị trong mối quan hệ với việc làm biển quảng cáo , ký tín hiệu.- - Những yêu cầu cơ bản về thông tin thị giác đô thị - - Những quy định về biển báo đô thị - Phần ba: Chiếu sáng trong môi trường cảnh quan đô thị - - Nguyên tắc - - Thiết kế chiếu sáng - Phần bốn: Cây xanh đô thị:- - Những đề xuất bước đầu về nghiên cứu xây dựng cải tạo thực vật đô thị - Thiết kế cây xanh đường phố - Các thực nghiệm cho đề tài:- - Vườn thực nghiệm Trà hoa viên - - Làng kiến trúc phong cảnh - Biển báo , quảng cáo , ký tín hiệu trên trục đường Tràng Thi - Cửa Nam - Điện Biên Phủ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành