Tìm kiếm nâng cao

Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công gnhệ , thiết bị và kiểm định xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Phần mở đầu - Chương 2: Nội dung nghiên cứu và biện pháp thực hiện - Chương 3: Sản phẩm đã đạt được - - Báo cáo tổng quan tình hình công nghệ , trang bị và tổ chức thi công trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.- - Tổng kết 3 năm ứng dụng BTTP phục vụ thi công trong đô thị - - Dự thảo Quy chế thi công trong đô thị - - Tổng kết các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường đã áp dụng tại công trình trong đô thị - - Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microsoft Project và điều hành thử tại công trình - Chương 4: Tình hình đưa vào áp dụng thực tế - Chương 5: Đánh gái hiệu quả khoa học - kinh tế - xã hội - Chương 6: Tình hình cáp và sử dụng kinh phí - Chương 7: Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành