Tìm kiếm nâng cao

Cải tạo bảo tồn nâng cấp các khu phố cổ, cũ trong các đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-04 (KQNC.572)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Phần một: đặt vấn đề, mục tiêu, phương páhp nghiên cứu và các sản phẩm chính của đề tài - Phần hai: Đô thị cổ Việt nam - - Định hướng bảo tồn cải tạo nâng cấp các khu phố cổ, cũ trong các đô thị cổ Việt nam - - Quy chế bảo tồn, cải tạo, nâng cấp trong các khu phố cổ ở các đô thị Việt Nam - - Hướng dẫn phân loại và nguyên tắc bảo tồn các di sản kiến trúc tỏng phát triển đô thị - Phần 3: - Bảo tồn phố cổ, cũ Hà Nội - - Bảo tồn di sản cảnh quan kiến trúc văn hoá lịch sử Huế - - Bảo tồn di sản đô thị cổ Hội An - - Bảo tồn di sản phố Hiến (Hương Yên) - - Bảo tồn di sản đô thị cổ Lạng Sơn - - Bảo tồn khu phố cũ và di sản kiến trúc văn hoá lịch sử Hải Phòng - - Bảo tồn khu phố cổ, cũ Nam Định - - Bảo tồn cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan Đà Nẵng - - Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan Đà Lạt - - Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan TP Hồ Chí Minh - Phần 4: Dự án cải tạo và bảo tồn ô phố cổ Hà Nội - - Dự án cải tạo ô phố Mã Mây - Đào Duy Từ - Lương Ngọc Quyến - Mã Mây - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Bạc-Tạ Hiền - Lương Ngọc Quyến- Mã Mây - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Bồ - Thuốc Bắc - Lãn Ông - Hàng Cân - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Bồ - Thước Bắc - Hàng Cân - Lãn Ông - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Đào - Đinh Liệt - Gia Ngư - Cầu Gỗ - Phần V: các đề xuất và kiến nghị: - Đề xuất giải pháp kiến trúc cho việc cải tạo xen cấy các công trình vào khu phố cổ, cũ ở Việt Nam - - Kiến nghị các công việc có liên quan đối với vấn đề bảo tồn tôn tạo khu phố cổ, cũ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành