Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: TPHCM.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần mở đầu: Đặt vấn đề - Sự cần thiết, mục tiêu và nội dung, phương pháp nghiên cứu:- - Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu đề tài - - Mục tiêu nghiên cứu - - Nội dung nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu - Phần thứ nhất : Tổng quan về xây dựng các khu công nghiệp tập trung của thế giới và thực trạng xây dựng các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam: - - Tổng quan về xây dựng các KCN tập trung trên thế giới - - Phân tích đánh giá tình hình xây dựng các KCN tập trung hiện nay ở Việt Nam - Phần thứ hai : Căn cứ khoa học về sự hình thành và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Đường lối, chiến lựoc phát triển kinh tế- xã hội, quốc gia - - Phân vùng phát triển lãnh thổ quốc gia và lựa chọn địa bàn trọng điểm - - Định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia - - Định hướng đô thị hoá quốc gia - - Định hướng phát triển xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật quốc gia - - Các yếu tố khác có liên quan - Phần thứ ba: Quan điểm , mô hình xây dựng và định hướng phát triển các khu công nghiệp tập trng ở Việt Nam - - Quan điểm xây dựng và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Mô hình xây dựng và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Định hướng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam - -Tóm tắt nội dung quy hoạch xây dựng (dự án) các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam - Phần thứ tư: - Trình tự lập quy hoạch xây dựng KCN tập trung ở Việt Nam - - Quản lý các KCN tập trung về mặt xây dựng ở Việt Nam - Phần kết luận: Kết quả nghiên cứu của đề tài và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành