Tìm kiếm nâng cao

Nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng đô thị (1991-1995)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1991/1991-12/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Cơ sở khoa học chiến lược phát triển đô thị ở nước ta:
- Thực trạng đô thị - - Quan điểm và mục tiêu - - Dự báo tăng trưởng và xu thế đô thị hoá - - Phát triển giao thông đô rhị - - Môi trường đô thị - - Phát triển nhà ở đô thi - Chương 2: Cơ sở chính sách quản lý xây dựng và phát triển đô thị - - Nhà ở và đất đai đô thị - - Đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng - - Khu công nghiệp - - Bảo tồn các khu phố cổ - - Giao thông đô thị - - Tài chính đô htị - - Xã hội học trong xây dựng và phát triển đô thị - Chương 3: Cơ sở công gnhệ xây dựng - - Công nghệ cấp thoát nuớc - - Xe thu gom rác - - Xe chuyên chở bê tông - - Cải tạo nâng cấp nhà - - Môi trường cảnh quan đô thị - kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành