Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Tình hình chế tạo và sử dụng bơm hút chân không cho máy nhào đùn trong và ngoài nước - 3. Quá trình nghiên cứu, thiết kế bơm hút chân không:- - Giai đoạn nghiên cứu - - Giai đoạn thiết kế - - Giai đoạn chế thử - 4. Kết quả chạy thử - 5. Kết luận và triển vọng đề tài -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành