Tìm kiếm nâng cao

Thăng Long - Hà Nội: mười thế kỷ đô thị hoá

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: mở đầu - 1. Khái quát về đô thị hoá và đô thị Việt nam - 2. Khung cảnh thiên nhiên và xã hội của quá trình đô thị hoá trên đại bàn Hà Nội - Phần II: Các giai đoạn đô thị hoá - 1. Quá trình đô thị hoá thời kỳ phong kiến - 2. Quá trình đô thị hoá thời Pháp thuộc - 3. Quá trình đô thị hoá từ thời Pháp thuộc đến nay - Phần III: Triển vọng phát triển đô thị Hà Nội trong tương lai: - - Định hướng phát triển kinh tế xã hội - - Triển vọng phát triển không gian và cấu trúc đô thị Hà Nội trong tương lai - - Một số dự án quy haọch cụ thể - Phần Phụ Lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành