Tìm kiếm nâng cao

Vấn đề dân tộc học và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam. Mã số: RD-931

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Bối cảnh và nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành kiến trúc truyền thống Việt Nam: - Điều kiện địa lý, tự nhiên khí hậu - - Dân tộc Việt Nam - - Điều kiện lịch sử và kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam cuối thế kỷ 19 - - ảnh hưởng của nền văn minh nước gnoài trong việc hình thành những nét đặc biệt của kiến trúc Việt Nam - ảnh hưởng của đạo giáo - Vật liệu xây dựng - thiết kế và thi công công trình - - Tập tục cổ truyền trong xây dựng - II. Đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam - Đặc trưng của kiến trúc thời kỳ dựng nước - Đặc trưng của kiến trúc thời kỳ Bắc thuộc - Đặc trưng của kiến trúc thời Lý - Trần - - Đặc trưng của kiến trúc thời Hậu - Lê - - Đặc trưng của kiến trúc thời Nguyễn - - Các đặc trưng trên tiêu biểu của kiến trúc Việt Nam - - Các đặc trưng trong nhà dân gian - III. Đặc trưng kiến trúc dân gian của một số dân tộc tiêu biểu cho các địa phương của đất nước - Kiến trúc Chăm - Nhà ở đồng bào Mường - Nhà ở của đồng bào Thái - Nhà ở của đồng bào Tày Nùng - Nhà ở của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên - IV. Các xu hướng kế thừa các dân tộc truyền thống tiến bộ voà kiến trúc hiện đại ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Mêhicô - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Phần Lan - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Nhật Bản - Tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Ba Lan - Tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Bungari - Tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Hungari - Kiến trúc dân tộc và hiện đại ở Liên xô trước đây ( từ 1991 trở về trước) - Xu hướng tim tòi biểu hiện tính dân tộc vào kiến trúc hiện đại ở Việt nam trong giai đoạn vừa qua (1945-1989) - V. Vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc - Tính dân tộc - Tính hiện đại - Mối liên hệ giữa tính dân tộc và hiện đại trong kiến trúc - - Suy nghĩ về dân tộc và hiện đại đối với từng thể loại kiến trúc - - Sự cảm nhận dân tộc và hiện đại ở hình thức công trình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành