Tìm kiếm nâng cao

Kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Mã số: R 9321

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu:- - Mục tiêu của đề tài - - Giới hạn của đề tài (thời gian và không gian) - Nội dung báo cáo: - Phần 1: -Quá trình hình thành và phát triển - - Đặc điểm của dân tộc Việt Nam - - Các tộc người của Việt Nam - - Đặc điểm của ácc tộc người của Việt Nam - Phần II: Kiến trúc nhà ở dân gian các dân tộc Việt Nam - - Khái quát về nhà ở dân gian các dân tộc ở Việt Nam - - Vật liệu và phương thức xây dựng Kiến trúc nhà ở dân gian cổ truyền Việt Nam - - Kiến trúc nhà ở dân gian cổ truyền các dân tộc Việt Nam - Phần II: Kết luận và kiến nghị - Phần IV: Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành