Tìm kiếm nâng cao

Cải cách quy trình đào tạo chuyên ngành kiến trúc quy haọch xây dựng. Mã số: 021705-R 9224

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Thực trạng và vai trò của giáo dục và đoà tạo trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta - 1. Khái quát tình hình chung trên thế giới - 2. Thực trạng lao động có trình độ đại học ở nước ta - II. Những hướng tiếp cận và đổi mới - 1. Mục tiêu đào tạo - 2. Nội dung chương tình đào tạo - 3. Quản lý chất lượng đào tạo - 4. Đổi mới phương pháp đào tạo - III. Tiếp tục đổi mới không ngừng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo - 1. Cơ cấu ngành học, mục tiêu chương trình đào tạo - 2. Bồi dưỡng , nâng cấp đội ngũ giáo viên - 3. Tăng cường cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ dạy và học - 4. Đổi mới công tác quản lý - IV. Kết luận và kiến nghị - Phụ lục -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành