Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Hồng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-9/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Hiện trạng vùng đồng bằng sông Hồng - 2. Quy hoạch tổng quát phát triển kinh tế- xã hội ĐBSH - 3. Quy hoạch phát triển các tiểu vùng - 4. Một số vấn đề quan tọng và có tính liên vùng - 5. Quy hạch phát triển các ngành - 6. Quy hoạch phát triển môi trường - 7. Các giải pháp chủ yếu - 8. Hệ thống các chương trình dự án kinh tế- xã hội trong quy hoạch tổng thể ĐBSH -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành