Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng khu vực huyện Gia Lâm

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Phần mở đầu: - - Mục tiêu của đồ án - - Những căn cứ để thiết kế quy hoạch - - Những vấn đề chủ yếu cần giải quyết trong quy hoạch xây dựng đô thị - B. Nội dung quy hoạch xây dựng đô thị - 1. Định hướng quy hoạch phát triển phần kiến trúc - - Điều kiện tự nhiên - - Hiện trạng - - Nội dung quy hoạch đô thị đến năm 2010 - - Định hướng phát triển không gian - B. Nội dung quy hoạch xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật - - Hiện trạng - - Định hướng quy hoạch phát triển - C. Nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2000 - - Mục tiêu - - Quy hoạch sử dụng đất - D. Chuơng trình mục tiêu cải tạo và xây dựng - E. Kết luận kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành