Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị,Nhân tố xã hội về văn hoá dân tộc và tính truyền thống trong đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I. Một số yếu tố xã hội của tổ chức không gian đô thị 1. Không gian và tín ngưỡng của người dân đô thị 2. Người đô thị và không gian xã hội nơi ở 3. Tệ nạn xã hội và không gian đô thị 4.Một số kết luận chung 5. Phần phụ lục: một số bài phỏng vấn sâu về nhân tố xã hội về văn hoá dân tộc và tính truyền thống trong đô thị Việt nam Phần II: Văn hoá truyền thống với văn minh đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành