Tìm kiếm nâng cao

Quy trình kiểm tra chất lượng kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp NDT. Mã số RD-9414

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp-BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: TPHCM.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Những vấn đề chung thuộc quy trình NDT-bê tông - I. Những cách phân loại khác nhau trong hệ NDT:- 1. Phương pháp siêu âm - 2. Phương pháp độ chối (scléromètre) - 3. Phương páhp mật độ - 4. Phương pháp cân điện tử - 5. Các phương pháp đo biến dạng - II. Đặc điểm cơ bản của hệ NDT- 1. Kết hợp với phương pháp phá huỷ mẫu - 2. Các đặc trưng tiêu biểu của hệ NDT - bê tông - 3. NDT với tính chất so sánh với chuẩn - 4. NDT hỗn hợp làm tăng độ tin cậy - 5. Kiểm tra chất lượng của NDT - hỗn hợp - III. Các công thức chung để xử lý số liệu - 1. Số lượng mẫu tiêu chuẩn - 2. Các công thức chung của quy trình NDT-bê tông IV. Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng quan hệ trong NDT-hỗn hợp V. Những điều lưu ý khi thí nghiệm và đo đếm - Chương II: Quy trình kiểm định chất lượng các công trình bê tông cốt thép - 1. Hiện trạng và yêu cầu đối với việc thựuc hiện quy trình NDT - Bê tông 2. Những đặc thù của bê tông khi sử dụng hệ NDT - 3. Phương pháp kiểm định chất lượng công trình bê tông cốt thép bằng quy trình NDT-bê tông. Chương III:Những vấn đề tham khảo - 1. Thiết bị và đo đạc - 2. Chế tạo bộ mẫu chuẩn - 3. Vấn đề mẫu khoan và mác bê tông

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành