Tìm kiếm nâng cao

Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cty phát triển kỹ thuật xây dựng - TCty xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu: 1. Giới thiệu công tác khoan khai thác nước ngầm.
- 2. Đặc điểm của công nghệ khoan khai thác nước ngầm.
- 3. Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm. - Các chỉ tiêu về trang thiết bị thi công. - Các chỉ tiêu về khả năng sử dụng các trang thiết bị thi công. - Các chỉ tiêu về trình độ công nghệ và chất lượng sản phẩm. - Các chỉ tiêu và tổ chức và quản lý sản xuất. - Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất.
- 4. Đánh giá trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm của ta so với thế giới.
- 5. Một số biện pháp nâng cao trình độ công nghệ khoan khai thác nước ngầm.
- Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành