Tìm kiếm nâng cao

 • Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73,Phần phụ lục A và phụ lục B

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73,Phần phụ lục A và phụ lục B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết lập phần mềm thiết kế móng cọc. Mã số: RD-73

  Tác giả: Trần Đình Ngọc,Dương Hồng Phượng,Trần Toàn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phụ lục A: Văn bản chương trình TKM 1.00
  2. Phụ lục B: Một số ví dụ các số liệu thiết kế móng cọc

  Số trang: 0

 • Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

  Tác giả: Nguyễn Bá kế,Đoàn Thế Tường,Tạ Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo khả năng lún bề mặt đất do hạ mực nước ngầm. Mã số: RD-9505

  Tác giả: Nguyễn Bá kế,Đoàn Thế Tường,Tạ Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Phối hợp với Hà Nội để xây dựng hệ thống đo áp lực nước lỗ rỗng tại các trạm đo lún Pháp Vân và Thành Công.
  - Tổng kết các kinh nghiệm nghiên cứu trong nước và ngoài nước, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp nghiên cứu hệ thống và hiệu quả nhằm đánh giá hiện trạng và dự báo quy mô phát triển của hiện tượng đang nghiên cứu, tạo các cơ sở khoa học cho chiến lược khai thác nước ngầm tại các thành phố lớn trong cả nước

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sinh hoạt và ăn uống (KQNC.765)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoà
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước số 2
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sinh hoạt và ăn uống (KQNC.765)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm nitrat phục vụ cấp nước sinh hoạt và ăn uống

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài : Đánh giá chất lượng tổng quát nguồn nước ngầm nhiễm nitrat tại TP.Hồ Chí minh.
  Nghiên cứu đưa ra công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm nitrat

  Số trang: 0

 • Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baret tường trong đất và neo trong đất. Mã số: RD 18-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng,Vương Văn Thành
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baret tường trong đất và neo trong đất. Mã số: RD 18-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc baret tường trong đất và neo trong đất. Mã số: RD 18-01

  Tác giả: Nguyễn Văn Quảng,Vương Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Cọc baret, tường trong đất và neo trong đất là những công nghệ tiên tiến để xây dựng các tầng hầm cho nhà cao tầng... Hiện nay và trong tương lai nước ta rất cần những công nghệ tiên tiến này để xây dựng và phát triển các đô thị hiện đại, cũng như để xây dựng các công trình hạ tầng. Việc xây dựng cuốn chỉ dẫn này như một tài liệu KHKT khuyến khích áp dụng

  Số trang: 0

 • Các phương pháp gia cố vách hố đào trong điều kiện địa chất phức tạp. Mã số: RD – 1996

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sinh,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp gia cố vách hố đào trong điều kiện địa chất phức tạp. Mã số: RD – 1996

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp gia cố vách hố đào trong điều kiện địa chất phức tạp. Mã số: RD – 1996

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sinh,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là tăng cường kiến thức và hiểu biết các vấn đề nêu trên để có thể soạn thảo được các chỉ dẫn thiết kế và thi công gia cố vách hố đào. Ngoài ra, đề tài sẽ đề cập đến các công nghệ thi công vách hố đào đã áp dụng tại Việt Nam, xu hướng phát triển hiện nay trong khu vực và trên thế giới, tiến tới biên soạn tiêu chuẩn về thi công gia cố vách hố đào, đáp ứng nhu cầu của ngành Xây dựng hiện nay

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Việt Nam. Mã số: RN-01

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Tiến Cường,Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Việt Nam. Mã số: RN-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Việt Nam. Mã số: RN-01

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Tiến Cường,Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề tài như sau:
  Phần I: Các vấn đề xây dựng công trình ngầm trên thế giới.
  Phần II: Các vấn đề xây dựng công trình ngầm trong nước (Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh).
  Phần III: Các vấn đề địa kỹ thuật và đo đạc trong xây dựng công trình ngầm đô thị.
  Phần IV: Các vấn đề cơ bản trong thiết kế công trình ngầm đô thị.
  Phần V: Công nghệ thi công và sửa chữa bảo trì công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Hố đào sâu trong đô thị. Mã số: RD - 9504

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hố đào sâu trong đô thị. Mã số: RD - 9504

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hố đào sâu trong đô thị. Mã số: RD - 9504

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng,Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Việt Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất và các thông tin có liên quan về lĩnh vực hố đào

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tỉnh An giang- 2. Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn- 3. Tỉnh Bình Định- 4. Tỉnh Đồng Tháp- 5. Tỉnh Cao Bằng- 6. Tỉnh Gia Lai- 7. Tỉnh Hà Giang- 8. Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh- 9. Tỉnh Hoà Bình - 10. Tỉnh Lâm Đồng.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Hệ thống lập quyển sổ số liệu về kết cấu hạ tầng nông thôn năm 1994 - Phần 2: So sánh và đánh giá kết cấu hạ tầng nông thôn trong toàn quốc trên cơ sở số liệu điều tra 1994-1997- Phần 3. Tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn: khá, trung bình, kém - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư - Viện quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn toàn quốc (1995-1998)

  Tác giả: Phạm Trọng Mỹ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu - 1. Bối cảnh chung khi triển khai điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn - 2. Sự cần thiết phải thực hiện điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn - 3. Mục tiêu và phương pháp điều tra kết cấu hạ tầng nông thôn - 4. Giới hạn .
  Chương II: Quá trình thực hiện trong 4 năm- 1. Tóm tắt quá trình triển khai điều tra cơ bản kết cấu hạ tầng nông thôn (từ 1995-1998) - 2. Quy trình thực hiện điều tra thu thập số liệu kết cấu hạ tầng nông thôn - 3. Các dạng sản phẩm thực hiện điều tra thu thập số liệu kết cấu hạ tầng nông thôn - 4. Đánh giá hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.
  - Chương III: Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại- Kết luận-kiến nghị- Phụ chương: Hướng dẫn phương pháp tạo lập và khai thác cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng nông thôn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

  Tác giả: Nguyễn Hoàn Cầu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí - COMA
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

  Tác giả: Nguyễn Hoàn Cầu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1/ Lời nói đầu.
  2/ Khảo sát chất thải rắn tại các bệnh viện và việc xử lý chất thải rắn bệnh viện.
  3/ Các công nghệ, thiết bị xử lý chất thải rắn bệnh viện ở nước ngoài và tại Việt Nam.
  4/ Nghiên cứu thiết kế lò đốt chất thải rắn bệnh viện của đề tài.
  5/ Chế tạo và lắp đặt.
  6/ Vận hành đốt thử, đánh giá chất lượng.
  7/ Tiến độ của đề tài.
  8/ Kết luận và kiến nghị.
  - Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Tăng dân số và môi trường - 2. Vấn đề nghèo khổ và môi trường - 3. Phát triển bền vững - 4. Vấn đề suy thoái môi trường.

  Số trang: 0

 • Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Phạm Hữu Đức, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà nội
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Phạm Hữu Đức, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các vấn đề sau:
  - Lời mở đầu.
  - Sự cấn thiết của đề tài.
  - Điểm qua một số chương trình đã áp dụng vào QHĐT.
  - Mục tiêu đặt ra cho chương trình.
  - Một số kết quả nghiên cứu>
  - Những điểm ưu việt của chương trình.
  - Hướng phát triển của đề tài.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạnh Quyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạnh Quyên

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các vấn đề chung - 1.1. Các đặc trưng của phát triển du lịch - 1.2. Các tài nguyên du lịch - 1.3. Các loại hình du lịch - 1.4. Phát triển du lịch bền vững - 2. Hệ thống pháp lý về môi trường và du lịch ở Việt Nam - 3. Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch - 4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch - 5. Giám sát và quản lý dự án sau xây dựng - 6. Đánh giá môi trường chiến lược cho phát triển du lịch - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạch

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0