Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược đào tạo kiến trúc sư cho đầu thế kỷ 21. Mã số: RD 9419

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Mục đích, nhiệm vụ - Chương II: Quá trình đào tạo kiến trúc sư ở Việt Nam - 1. Đào tạo kiến trúc sư từ năm 1925-1943 - 2. Đào tạo kiến trúc sư thời kỳ 1947-1960 - 3. Đào tạo kiến trúc sư thời kỳ từ 1961 - 1996 - Chương III: Những định hướng cơ bản và chiến lược đào tạo, bồi dưỡng kiến trúc sư ở Việt Nam đến năm 2010 - 1. Định hướng về quy mô , cơ cấu và mạng luới đào tạo, bồi dưỡng kiến trúc sư đến năm 2010 - 2. Định hướng về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kiến trúc sư cho đầu thế kỷ 21 ở Việt Nam - Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành