Tìm kiếm nâng cao

Sơn thuỷ trang trí mặt tường trong công trình. Mã số: 021514. R 922

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Sơ lược tình hình nghiên cứu , sản xuất sơn nước trên thế giới - 1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất sơn nước trên thế giới - 2. Tình hình nghiên cứu , sản xuất sơn nước trong nước - III. Kết quả nghiên cứu - 1. Mục tiêu của đề tài- 2. Phương pháp nghiên cứu - 3. Kết quả nghiên cứu - IV. Kết luận và kiến nghị - 1. kết luận - 2. Kiến nghị - Tài liệu tham khảo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành