Tìm kiếm nâng cao

Công nghệ xây dựng nhà cao tầng,Công nghệ bê tông trong xây dựng nhà cao tầng. Mã số: R-9339

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHKTxây dựng-BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Chế tạo bê tông cường độ cao - 1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng bê tông cường độ cao - 2. Đặc điểm bê tông cường độ cao - 3. Vật liệu sử dụng chế tạo bê tông mác 400-600 - 4. Phương pháp tính toán thành phần bê tông cường độ cao - 5. Công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao - 6. Các tính năng kỹ thuật của bê tông cường độ cao - 7. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật và kiến nghị sử dụng bê tông cường độ cao - Chương 2: Công tác vận chuyển bê tông - 1. Yêu cầu chung - 2. Vận chuyển bê tông thương phẩm - 3. Vận chuyển bê tông tại công trình - Chương 3: Công nghệ thi công bê tông - 1. Yêu cầu chung - 2. Bảo dưỡng bê tông - 3. Công tác tháo dỡ cốp pha và đà giáo - Kết luận chung về công tác bê tông trong xây dựng nhà cao tầng - 1. Kết luận chung về kết quả nghiên cứu - 2. Hướng phát triển và kiến nghị chung về công tác bê tông trong xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành