Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Sự hình thành các loại phí trong xây dựng công trình ở một số nước trên thế giới - 1. Nội dung các chi phí trong xâyd ựng cong tình ở một số nước trên thế giới - 2. Giới thiệu hệ thống điều chỉnh và chỉ số giá cả xây dựng của một số nước trên thế giới - 3. Phương pháp xác định chi phí chuẩn trng xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ 1995-1996 - IV. Phương pháp tính toán chi phí chuẩn - V. Phương pháp mẫu thu thập dữ liệu các công trình có vốn nước ngoài - VI. Kết luận và kiến nghị-

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành