Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Cải tiến thành phần và nội dung giá trị dự toán xây lắp - 1. Thành phần và nội dung của giá trị dự toán xây lắp hiện hành - 2. Cải tiến thành phần và nội dung giá trị dự toán xây lắp - Chương II: Cải tiến phương pháp xác định giá trị dự toán xây lắp - 1. Đổi mới nội dung và phương pháp lập đơn giá xây lắp - 2. Giá chuẩn cho các ngôi nhà và hạng mục công trình - 3. Phương pháp xác định mức chi phí chung - 4. Phương pháp lập dự toán xây lắp - Chương III: Đổi mới cơ chế quản lý giá xây dựng - 1. Quản lý thống nhất về nội dung, phương pháp lập giá xây dựng - 2. Quản lý thống nhất việc ban hành và thực hiện các định mức dự toán, đơn giá xây lắp và các căn cứ khác để xác định giá xây dựng - 3. Quản lý tổng mức đầu tư, tổng dự toán và chi phí chi tiết - 4. Quản lý giá hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp và giá thanh toán - Chương kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành