Tìm kiếm nâng cao

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Nguyễn Quang Cung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Nguyễn Quang Cung

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Nhu cầu vật liệu xây dựng theo dự báo - năng lực sản xuất thực tế- III. Một số VLXD mới được đề xuất để xây dựng nhà ở ĐBSCL- - Vật liệu khung- - Vật liệu bao che, ngăn cách- - Vật liệu lợp- IV. Vật liệu và cấu kiện phù hợp cho xây dựng nhà ở cho ĐBSCL- V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Võ Đức Trí
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Võ Đức Trí

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Phương pháp chế tạo mẫu và cách xác định các thông số vật liệu- - Chế tạo mẫu- - Cách tính toán kết quả- III. Kết quả thí nghiệm- IV. Dự kiến một số ứng dụng của vật liệu NPI cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Tạ Tuyết
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Tạ Tuyết

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Mục đích- III. Nội dung và phương pháp nghiên cứu- IV. Kết quả nghiên cứu và các quy trình sản xuất- V. Tính bã để lựa chọn công suất thiết bị ván OKAL Công ty đường Hiệp Hoà- VI. Hiệu quả kinh tế- VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Vũ Xuân Bách, Kiều Công đức...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Vũ Xuân Bách, Kiều Công đức...

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Về địa chất- II. Thành phần vật chất của đá- - Nguyên liệu sản xuất - - Quy trình công nghệ sản xuất- III. Y nghĩa kinh tế kỹ thuật- IV. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Cao Duy Tiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Cao Duy Tiến

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Vấn đề độ bền vật lâu của các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng biển- III. Các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo và nâng cao độ bền lâu cho các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng biển Đồng bằng sông Cửu Long- 1. Yêu cầu về lựa chọn vật liệu đầu vào- 2. Yêu cầu thiết kế- 3. Yêu cầu thi công- 4. Yêu cầu về quản lý sử dụng và bảo trì công trình- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Võ Đình Lương/ Huỳnh Thị Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Võ Đình Lương/ Huỳnh Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nghiên cứu chế tạo xi măng không phá huỷ xơ sợi thực vật- II. Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu xây dựng nhẹ- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Hồ Anh Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Hồ Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Giới thiệu vật liệu EVG-3D Panel - - Khả năng chịu lực tốt- - Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt- - Là loại vật liệu nhẹ - - Không sử dụng đất canh tác và không ô nhiễm môi trường- - Tốc độ xây dựng nhanh, có thể cung ứng hàng loạt- - Tuổi thọ công trình cao- - Tiết kiệm nguyên vật liệu, giá thành xây dựng thấp- III. Sử dụng vật liệu EVG-3D Panel xây nhà cho Đồng bằng sông Cửu Long- IV. Một số kiến nghị và giải pháp

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và tính toán hệ liên hợp cho kết cấu mái của các công trình nhịp lớn. Mã số: RD-9721

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và tính toán hệ liên hợp cho kết cấu mái của các công trình nhịp lớn. Mã số: RD-9721

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và tính toán hệ liên hợp cho kết cấu mái của các công trình nhịp lớn. Mã số: RD-9721

  Tác giả: Nguyễn Tài Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - Chương I: Tổng quan về chương trình nhịp lớn có kết cấu mái liên hợp - Chương II: Mái vỏ gấp có tiết diện thay đổi phương trình trạng thái ứng suất biến dạng của hệ - Chương III: Mái nhịp lớn bằng kim loại dạng dàn không gian cấu trúc mạng tinh thể - Chương IV: Mái nhịp lớn dạng vỏ mỏng thaỏi có hệ sườn trực giao - Chương V: Kết luận và kiến nghị - Phần phụ lục các kết quả tính toán của đề tài.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Thị Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Thị Hảo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi - - Những chỉ tiêu kỹ thuật chuẩn dùng cho tấm lợp BTCSTV do Viện Vật liệu XD soạn thảo - - Các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng ngói của Nghiệp đoàn J.P. Parry - - Những kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất tại Viện Vật liệu XD - - Kết luận và kiến nghị.soạn thảo

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: A.J. Schmied
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: A.J. Schmied

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Các mục tiêu và phạm vi - - Nguyên liệu - - Chi phí trực tiếp - - Sản xuất - - Các hướng phát triển - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Bùi Khanh Vân/ Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Bùi Khanh Vân/ Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Khái quát - - Mục tiêu và giới hạn vấn đề - - Hoạt tính của tro trấu - - Khảo sát thực nghiệm - + Nguyên vật liệu - + Thiết kế cấp phối vữa - - Kết quả thảo luận - - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Lê Doãn Khôi/ Hoàng Văn Thịnh/ Lê Thị Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Lê Doãn Khôi/ Hoàng Văn Thịnh/ Lê Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi - - Các biện pháp nâng cao độ bền lâu của vật liệu bê tông cốt sợi thực vật - - Một số kết quả thí nghiệm - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Pichai Nimtyongskul
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Pichai Nimtyongskul

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu - - Phương pháp nung - - Phương pháp nghiền - - Những tính chất của bê tông tro trấu - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Ake Skarendahl (Công ty bê tông cốt sợi thực vật Thuỵ Điển)
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Ake Skarendahl (Công ty bê tông cốt sợi thực vật Thuỵ Điển)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Các yếu tố ảnh hưởng - - Các yêu cầu - - Thị trường - - Thiết kế mái và xây dựng - - Nguyên liệu - - Kỹ thuật sản xuất - 3. Các vấn đề nghiên cứu - - Độ dai - - Độ bền lâu - - Lựa chọn sợi - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Quốc Tế...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Quốc Tế...

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi - - Lựa chọn các giải pháp xử lý để khảo sát thực nghiệm - - Nguyên liệu và phương pháp thử - - Kết quả thử nghiệm và thảo luận - + Anh hưởng của quá trình xử lý hoá học đến độ hút nước của sơ sợi - + Anh hưởng của các giải pháp xử lý đến cường độ của vữa BTCSTV - + Anh hưởng của các giải pháp xử lý đến cấu trúc hiển vi của vữa - + Anh hưởng của các giải pháp xử lý đến độ bền lâu của sợi trong môi trường kiềm của đá xi măng - - Kết luận.

  Số trang: 0