Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Chu Chất Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Chu Chất Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mục đích nghiên cứu- 1- Đối với dàn khoan biển cố định- 2- Đối với công trình biển trọng lực bê tông DK1- III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- IV. Phương pháp nghiên cứu- V. Kết quả nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Phân tích mỏi tổng thể của kết cấu theo cơ học phá huỷ- 2.1. Các giai đoạn chính của quá trình phát triển vết nứt- 2.2. Xác định ứng suất tính mỏi của nút- 2.3. Mô hình cơ học phá huỷ- III. Đánh giá độ tin cậy của cả hệ kết cấu- IV. Điều chỉnh độ tin cậy và tuổi thọ kết cấu theo kết quả khảo sát- V. Xây dựng chương trình kiểm tra- VI. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Duy Hoà/ Nguyễn Như Khải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Duy Hoà/ Nguyễn Như Khải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Đặt vấn đè - - Hoạt tải phân bố đều trên cả nhịp- - Hoạt tải phân bố đều trên nửa nhịp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc- 2.1. Tính chất vật liệu lọc nổi- 2.2. Cơ sở hoá lý của quá trình lọc qua lớp VLL nổi- 2.3. Cơ chế của quá trình giữ cặn trong lớp VLL nổi- 2.4. Mô hình toán học của quá trình lọc- III. Nghiên cứu thực nghiệm về bể lọc VLL nổi- Kết quả thí nghiệm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trịnh Hồng Tùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trịnh Hồng Tùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề- I. Cơ sở và phương pháp nghiên cứu- II. Kết quả nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sơ đồ tính toán thuỷ lực bài toán dòng không đều- III. Sơ đồ khối tính dòng không đều trong kênh hở và sông thiên nhiên.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lương Phương Hậu...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lương Phương Hậu...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nguyên tắc làm việc của kè hoàn lưu- II. Kết cấu kè hoàn lưu- 2.1. Giá đỡ tấm hướng dòng- 2.2. Tấm hướng dòng- 2.3. Gia cố bờ- 2.4. Gia cố đáy- III. Kè hoàn lưu bảo vệ bờ sông Dinh khu vực thị xã Phan Rang- 3.1. Bố trí công trình- 3.2. Kết cấu công trình- 3.3. Tác dụng của công trình- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Chánh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Chánh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thí nghiệm, tính toán cường độ chịu uốn và độ dẻo dai của bê tông cốt sợi- II. Quá trình thực nghiệm- 1- Chuẩn bị mẫu thử- 2- Thành phần tỷ lệ của hỗn hợp bê tông cốt sợi xơ dừa- 3- Kết quả thực nghiệm- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- - Về mặt bản sắc - - Về mặt giá trị nghệ thuật- - Về mặt giá trị quý hiếm- - Về mặt kinh tế và xã hội- II. Mục đích và nội dung nghiên cứu của đề tài- III. Kết quả nghiên cứu- IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Chuyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Chuyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các phương pháp thành lập hệ thống dung sai của công tác bố trí trắc địa:- 1. Theo cấp chính xác và kích thước của các cấu kiện- 2. Lý thuyết xích kích thước- 3. Theo tỷ lệ giữa dung sai trắc địa và dung sai xây dựng- 4. Theo số liệu đo kiểm tra- 5. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế- 6. Theo khả năng của dụng cụ trắc địa- 7. Theo phương án tối ưu- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Sung...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Sung...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- I.1- Thực trạng sa bồi trên các luồng tầu qua cửa sông, ven biển nước ta- I.2- Phân loại sa bồi trên luồng tầu- I.3- Vấn đề xác định khối dự phòng cho sa bồi giữa hai lần nạo vét- II. Sử dụng phương pháp phân tích số liệu thực đo để xác định chiều rộng dự phòng cho sa bồi luồng tầu- II.1- Sơ đồ tính- II.2- Phương pháp tính- III. Một số kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Minh Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Minh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Nội lực trong cầu dây văng 3 nhịp có trụ neo tại nhịp biên- III. Anh hưởng của vị trí trụ neo- IV. Anh hưởng của việc nối dầm chủ liên tục với nhịp cầu dẫn- V. Một số nhận xét và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Việt Đông...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Việt Đông...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Phân tích nguyên nhân sự cố- III. Giải pháp xử lý khắc phục- IV. Kiến nghị giải pháp kết cấu công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Đông Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Đông Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Công nghệ xử lý khí thải ở các nhà máy xi măng- 2.1. Các nguồn thải chính gây ô nhiễm môi trường không khí- 2.2. Tải lượng ô nhiễm từ các nguồn thải chính của nhà máy xi măng- 2.3. Công nghệ xử lý khí thải- 2.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải- III. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Ngọc Chấn/ Nguyễn Quỳnh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Ngọc Chấn/ Nguyễn Quỳnh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm khí hậu TP Hồ Chí Minh (trạm đo Tân Sơn Nhất)- II. So sánh hai thông số khí hậu T và phi giữa TP Hồ Chí Minh với Hà Nội- III. Chọn thông số tính toán của không khí ngoài trời theo số giờ không đảm bảo chế độ nhiệt ẩm bên trong nhà cho TP Hồ Chí Minh (mùa hè).

  Số trang: 0