Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá - 1. Về môi trường pháp lý - 2. Hệ thống tổ chức quản lý - 3. Thị trường chứng khoán - Chương II: Đánh giá các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp hiện hành - 1. Xác định giá trị doanh nghiệp theo sổ sách - 2. Phương pháp lợi nhuận - 3. Xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào mô hình phân tích độ nhạy - Chương III. Phương pháp xác định giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần - 1. Phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cổ phần hoá - 2. Phương pháp xác định giá trị tài sản lưu động - 3. Các bước xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá - Chương IV: Đánh giá giá trị tài sản ở xí nghiệp gạch Thạch Bàn - 1. Một số nét về quá trình hình thành và phát triển và hoạt động của xí nghiệp gạch Thạch Bàn - 2. Xác định giá trị doanh nghiệp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành