Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-1/1996
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Vụ Chính sách xây dựng - 2. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng xây dựng - 3. Vụ quản lý kiến trúc - quy haoạch - 4. Cục Quản lý nhà - 5. Vụ quản lý VLXD - 6. Vụ Khoa học công nghệ - môi trường - 7. Vụ Tài chính kế toán - 8. Vụ Kế hoạch - Thống kê - 9. Vụ Tổ chức- lao động - 10. Vụ Hợp tác quốc tế - 11. Văn phòng Bộ - 12. Thanh tra Bộ - 13. Bân Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ban hành các ngạch công chức ngành xây dựng dưới đây:- - Thẩm kế viên - - Kiến trúc sư - 14. Bộ Xây dựng đề nghị ban hành và quyết định ban hành các ngạch: - - Giám đốc viên xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở Nhà đất -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành