Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Những điểm chủ yếu cấn đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống đường đô thị.
- 2. Những điểm chủ yếu cần đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống cấp nước đô thị.
- 3. Những điểm chủ yếu cần đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống thoát nước đô thị.
- 4. Những điểm chủ yếu cấn đánh giá tác động môi trường khi lập dự án chất thải rắn đô thị.
- 5. Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành