Tìm kiếm nâng cao

Điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi trong khu vực ở tại Hà Nội. Mã số: R-9409

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng tình hình tổ chức điểm vui chơi tại Hà Nội - - Khái quát - - Phân tích cụ thể - - Đánh giá toàn bộ tình hình vui chơi trong các Quận- 3. Cơ sở khoa học để nghiên cứu - - Điều tra xã hội học - - Tham khảo một số tài liệu xã hội học - 4. Tổ chức và xây dựng điểm vui chơi - - Định nghĩa - - Quy mô đất đai (diện tích chiếm đất) - - Quy mô xây dựng - 5. Kết luận và kiến nghị Phần II; Tổng kết tình hình điều tra tổ chức điểm vui chơi một số quận của thành phố Hà Nội -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành