Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu quá trình đô thị hoá các làng nghề ven đô. Mã số: RD-9409

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Phần mở đầu.
- Phần II: Đánh giá hiện trạng qúa trình phát triển quá trình đô thị hoá các làng nghề ven đô - 1. Tình hình phát triển vùng ngoại thành Hà Nội và các làng nghề - 2. Tóm tắt tình hình khu vực thủ công nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng - 3. Tình hình các làng nghề ven đô - 4. Đặc điểm các làng nghề ven đô.
- Phần III: Tổ chức không gian cải tạo và phát triển các khu dân cư và cơ sở hạ tầng các làng ven đô - 1. Các yếu tố tác động đến phát triển làng nghề - 2. Các xu hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng các làng ven đô - 3. Các xu hướng phát triển các làng nghề ven đô hiện hữu.
- Phần IV: Đề xuất một số biện pháp và chính sách tiết kiệm đất đai xây dựng, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý qui hoạch theo các đồ án quy hoạch được duyệt - 1. Nhìn nhận lại quá trình đô thị hoá các làng ven đô - 2. Đề xuất một số giải pháp và chính sách - Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành