Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần III: Hướng dẫn kỹ thuật các phương pháp đo - kiểm tra trong quá trình thi công bê tông - bê tông cốt thép đổ tại chỗ

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Cơ giới và công nghệ xây dựng-BXD
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I.Đặt ván khuôn móng - Trình tự kiểm tra 1. Các phương pháp kiểm tra khi đặt ván khuôn móng 2. Đặt cốt thép móng - Trình tự kiểm tra 3. Trình tự kiểm tra trong quá trình đổ bê tông móng II. Kiểm tra lắp dựng ván khuôn cột 1. Các phương pháp kiểm tra lắp dựng ván khuôn cột 2. Kiểm tra lắp dựng cốt thép và đổ bê tông cột III. Kiểm tra lắp dựng ván khuôn dầm sàn 1. Phương pháp kiểm tra khi lắp dựng ván khuôn dầm sàn 2. Kiểm tra lắp đặt cốt thép và đổ bê tông dầm - sàn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành