Tìm kiếm nâng cao

Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần mở đầu: Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu.
- Phần I: Tình hình nhà ở tại một số nước đang phát triển.
- Phần II. Tiềm năng vật liệu xây dựng nhà ở rẻ tiền và khả năng ứng dụng vật liệu địa phương để xây dựng nhà ở rẻ tiền.
- Phần III. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thực nghiệm.
- Phần IV: Một số thiết kế thực nghiệm nhà ở rẻ tiền

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành