Tìm kiếm nâng cao

Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1990/1990-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Mẫu thiết kế xây dựng thực nghiệm - 3. Tổ chức thi công - 4. Kinh tế - Kết luận đánh giá kết quả nghiên cứu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành