Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

Tác giả:
Nhà xuất bản: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mục đích, yêu cầu sử dụng phụ gia đá đen - 2. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 3. Triển khai sản xuất thử ở quy mô công nghiệp - 4. Kết luận- 5. Kết quả đề tài - 6. Kiến nghị - Phương án khai thác đá đen - 1. Cơ sở lập phương án - 2. Vị trí và điều kiện đại hình, đại chất khu vực đá đen - 3. Phương pháp khai thác - 4. Tính toán nhân lực và thiết bị - 5. Biện pháp an toàn -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành