Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời nói đầu.
2. Nội dung: 2.1 Tình hình thực tại của công tác khoan khai thác nước ngầm 2.2 Tình hình thi công cấp thoát nước trên thế giới và các nước trong khu vực.
3. Kiến nghị nhập công nghệ và thiết bị cho những năm 2000.
3.1: Vài nét dự báo về công tác cấp thoát nước đến năm 2000. 3.2: Về khoan giếng. 3.3: Về công tác lắp đặt thiết bị công gnhệ và đường ống cấp thoát nước. 3.4: Về công tác xây vỏ bao che. 3.5: Về công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình. 4. Kết luận.
5. Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành