Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Đánh giá hiện trạng công nghệ thi công trong nước và giới thiệu trình độ nước ngoài.
- 1. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà cao tầng - 2. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà công nghiệp - 3. Tình hình thi công những công gnhệ đặc biệt.
- Chương II: Dự báo phát triển thi công xây lắp ở nước ta.
- 1. Cơ sở dự báo - 2. Phương pháp dự báo.
- Chương III: Luận chứng về việc tuyển chọn công nghệ để áp dụng và tuyển chọn thiết bị thi công xây lắp ở nước ta.
- 1. Luận chứng về tuyển chọn công nghệ và thiết bị - 2. Công nghệ thi công nhà công nghiệp - 3. Công nghệ thi công đất - 4. Công nghệ thi công đặc biệt - 5. Kỹ thuật kiểm tra kích thước hình học trong thi công.
- Chương thứ IV: Kết luận - Kiến nghị - Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành