Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở khoa học của luật lệ về quản lý xây dựng đô thị. Mã số: 28A-04-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị- nông thôn
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Cơ sở khoa học - I. Phần mở đầu - 1. Mục tiêu đề tài - 2. Nội dung và giới hạn vấn đề nghiên cứu - II. Tình hình quản lý công tác cải tạo và phát triển đô thị VN trước đây và hiện nay - III. Một số cơ sở khoa học của các luật lệ về quản lý XDĐT trong thời kỳ quá độ (tới năm 2010) - 1. Quan điểm toàn diện và đồng bộ - 2. Quan điểm phát triển đồng bộ - 3. Quán triệt cơ chế thị trường - 4. Đổi mới công tác kế hoạch hoá - 5. Kiện toàn hệ thống tổ chức - 6. Đảm bảo có đủ tài liệu thiết kế quy hoạch - 7. Đổi mới quy trình thiết kế quy hoạch - 8. Có công nghệ hợp lý để điều khiển mọi công việc xây dựng IV. Kết luận - B. Các phụ lục -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành