Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở khoa học của chính sách đầu tư xây dựng đô thị. Mã số 28A 04-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần mở đầu : - Chương I: Tình hình nhà ở đô thị - 1. Đánh giá quỹ nhà ở đô thị - 2. Tình hình đầu tư cho xây dựng nhà ở - Chương II: Các hình thức phát triển nhà ở đô thị - Chương III: Các nguồn vốn đầu tư cho phát triển nhà ở - Chương IV: Một số kinh nghiệm huy động vốn xây dựng nhà ở của một số nước trên thế giới - Chương VI: Sơ bộ đánh giá tình hình hiện trạng các công trình kỹ thuật trong khu dân dụng - Phần phụ lục: Phần tài liệu dịch, số liệu biểu bảng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành