Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Xác định những tồn tại chủ yếu và vấn đề cấp bách của năng lượng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của dân cư các đô thị lớn ở Việt Nam. - Chương 1: Tổng quan về hiện trạng năng lượng các đô thị lớn của Việt Nam. - 2. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hà Nội. - 3. Phân tích hiện trạng năng lượng thành phố Đà Nẵng. - 4. Phân tích hiện trạng năng lượng thành phố Hồ Chí Minh.
Chương II: Vai trò của năng lượng đổi với các đô thị lớn Việt Nam. - 1. Quá trình đô thị hoá gắn liền với yêu cầu phát triển năng lượng là một quy luật khách quan. - 2. Sự tác động của năng lượng đối với đô thị. - 3. Vai trò của chiến lược cung cấp năng lượng và triển vọng sự cân bằng năng lượng các đô thị lớn ở Việt Nam.
Chương III: Những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với sự tồn tại và phát triển các đô thị loại lớn của Việt Nam. - 1. Tổng quan về các đô thị lớn Việt Nam nhìn từ khía cạnh đáp ứng năng lượng. - 2. Trình bày những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với các đô thị lớn Việt nam và kiến nghị biện pháp khắc phục.
Phần thứ II: Nghiên cứu cấu trúc năng lượng trong các đô thị lớn của Việt Nam. Chương I: ý nghĩa của việc xác định cấu trúc năng lượng và những yếu tố quyết định cấu trúc năng lượng. Chương 2: Hình thành phương pháp luận xác định cấu trúc năng lượng hợp lý các đô thị lớn Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành