Tìm kiếm nâng cao

Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Khái niệm chung và phương pháp luận nghiên cứu hệ thống điểm dân cư.
- 1. Khái niệm chung - 2. Phương pháp luận chung - 3. Phương pháp nghiên cứu cơ bản.
- Chương II: Đánh giá tổng quát . đặc điểm hiện trạng quá trình hình thành phát triển hệ thống điểm dân cư - 1. Đặc điểm chung - 2. Đặc điểm hình thành phát triển - 3. Đặc điểm hiện trạng - Chương III: Đánh giá tiềm năng và khả năng chủ yếu của của hệ thống điểm dân cư - 1. Xây dựng các quan điểm và quy luật phát triển - 2. Những tiềm năng và khả năng chủ yếu - 3. Luận chứng và cân đối lựa chọn khả năng hợp lý.
- Chương IV: Lập sơ đồ định hướng phân bố và phát triển hệ thống điểm dân cư - 1. Khái quát dự báo định hướng các nhóm yếu tố tác động chủ yếu - 2. Dự kiến hệ tiêu chí - chỉ tiêu cơ bản và cấu trúc định hướng - 3. Dự kiến phương án sơ đồ định huớng phân bố và phát triển hệ thống điểm dân cư - Kết luận: Tồn tại và kiến nghị - Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành