Tìm kiếm nâng cao

Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần một: Mục tiêu đề tài và phương pháp nghiên cứu -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành