Tìm kiếm nâng cao

Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn - BXD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Thành phố lớn và xu thế đô thị hoá: - Khái niệm thành phố lớn và vùng thành phố lớn. - Các giai đoạn phát triển của thành phố lớn. - Những tác động quá mức của thành phố lớn. - Những xu hướng đô thị hoá thế giới. - Vấn đề thành phố lớn Việt Nam. - Đặc điểm lịch sử , hiện trạng. - Chiến lược thành phố lớn nước ta.
- 2. Mô hình tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới các điểm dân cư đô thị vùng thành phố lớn Việt Nam. - Những yếu tố tác động tới sự phát triển thành phố lớn. - Những biến động không gian thành phố và vùng thành phố. - Mô hình phân bố và phát triển mạng lưới dân cư. - Cơ sở khoa học xác định vùng ảnh hưởng. - Hoạch định ranh giới hành chính Hà Nội.
- 3. Mô hình hệ thống dân cư vùng Thành phố và tính năng điểm dân cư. - Quá trình đô thị hoá làng xóm ven đô. - Quá trình biến đổi. - Giới hạn giữa làng xóm với đô thị. - Hình thái phát triển đô thị hạt nhân trung tâm. - Những yếu tố mới. - Những kiến nghị về giải pháp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành