Tìm kiếm nâng cao

Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạc đô thị nông thôn
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Tổng quan đánh giá thực trạng kinh tế xã hội, các nguồn lực và yếu tố để phát triển mạng lưới đô thị 1. Vị trí chức năng của chiến lược đô thị hoá 2. Thực trạng kinh tế-xã hội thời kỳ 1976-1990 3. đánh giá các nguồn lực , các yếu tố tác động đến đô thị hoá.
Chương II: Phương pháp luận và quan điểm những tiền đề và mục tiêu 1. Phương pháp luận và quan điểm 2. Dự báo về dân số.
Chương III: Quy luật đô thị hoá và chiến lược phát triển không gian lãnh thổ và tổ chức mạng lưới đô thị quốc gia 1. Mô hình hình thái phân bố hệ thống đô thị quốc gia 2. Thể phân vùng đô thị hoá 3. Lựa chọn phương án động thái cơ cấu lao động 4. Sơ đồ `Bộ xương quốc gia` 5. `Bộ khung đô thị quốc gia`.
Chương IV: Thời kỳ đô thị hoá- hoạch định các khu vực đầu tư có hiệu quả 1. Xác định bước đi, hướng đi 2. Hoạch định các vùng đầu tư có hiệu quả 3. Phân kỳ đô thị hoá 4. Chiến lược đô thị hoá trong giai đoạn I 5. Phát triển không gian `vùng cực phát triển ` TP Hồ Chí Minh

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành