Tìm kiếm nâng cao

Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương mở đầu:- Chương một: Đô thị hoá và những hệ quả sinh thái của nó - 1. Đô thị hoá và những hệ quả sinh thái của nó - 2. Những đặc điểm chủ yếu về đô thị hoá trong quá trình quy hoạch và xây dựng đô thị ở nước ta - Chương II: Cơ sở khoa học của việc tiếp cận vấn đề đô thị trên quan điểm sinh thái - 1. Quan điểm nghiên cứu - 2. Khái niệm sinh thái học cơ bản và sinh thái đô thị - 3. Thuật ngữ và khái niệm sinh thái đô thị - Chương III: Những ứng dụng bước đầu về lý thuyết và việc đánh giá hệ sinh thái đô thị ở nước ta - 1. Đánh giá tổng quan về phân hệ sinh thái vùng bằng phương pháp `Ngưỡng lãnh thổ`:- 2. Đánh giá phân vị hệ sinh thái đô thị trong hệ thống hệ sinh thái vùng và đô thị.- 3. Đánh giá phân hệ sinh thái đơn vị ở đô thị - 4. ứng dụng vào thực tiễn để đánh giá sinh thái một đơn vị ở thủ đô Hà Nội và đề xuất một số biện pháp cần thiết - 5. Một vài kết quả quan trắc và nghiên cứu ở Hà Nội -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành