Tìm kiếm nâng cao

Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên trong quá trình phát triển điểm dân cư Việt Nam - 1. Đặc điểm về kinh tế - xã hội Việt Nam trong quá trình phát triển.
- II. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của Việt Nam.
- III. Các tiến trình cải tạo điều kiện tự nhiên Việt Nam.
- IV. Quá trình biến đổi tính chất các điểm dân cư Việt Nam.
- V. Đặc biệt trong quá trình phát triển điểm dân cư Việt Nam.
- VII. ảnh hưởng có tính quy luật đối với quá trình phát triển các điểm dân cư Việt Nam.
- VIII. Phương hướng chủ yếu phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trên các vùng kinh tế (1986-2000).
.- IX. Đánh giá khả năng phát triển đô thị Việt nam theo điều kiện tự nhiên.
- X. Những vấn đề tồn tại

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành