Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cty Tư vấn công nghệ , thiết bị và kiểm định xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: nghiên cứu phương pháp luận về lapạ CSDL và chương trình quản lý CSDL - 1. Những khái niệm cơ bản về lập CSDL - 2. Những hệ thống chương trình QL CSDL có thể ứng dụng được trong đề tài - 3. So sánh, lựa chọn hệ thống chương tình quản lý CSDL có hiệu quả - Chương II: Danh mục các dữ liệu cần thiết về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành - 1. Hiệu quả sử dụng máy và vai trò của nó trong công tác tư vấn và quản lý ngành - 2. Xác định những dữ liệu cần thiết về máy và TBXD phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành xây dựng - 3. các thông số kinh tế- kỹ thuật cơ bản , đặc trưng cho từng chủng loại máy và TBXD - Chương III: Nghiên cứu lập chương trình QLCSDL về máy và thiết bị xây dựng trên cơ sở ứng dụng hệ chương trình MS Acces 2.0 - 1. Chuẩn bị dữ liệu - 2. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu - 3. Nhập dữ liệu trực tiếp vào bẳng dữ liệ - 4. Điều chỉnh dữ liệu của bảng - 5. Tìm kiếm dữ liệu, xếp thứ tự và lọc dữ liệu - 6. In dữ liệu - 7. Sao chép , đặt lại tên, xếp thứ tự và lọc dữ liệu - Chương IV: Tra vấn cơ sở dữ liệu - 1. Tạo lập bảng vấn tin - 2. Lưu trữ và đặt tên cho bảng vấn tin - 3. In dữ liệu của bảng vấn tin - 4. Thiết kế bảng vấn tin kiểu lựa chọn - Chương V: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành