Tìm kiếm nâng cao

Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Tổng quan giới thiệu mục tiêu nghiên cứu chương trình>,br> - Phần thứ hai: Đánh giá chung về mức độ đạt được so với mục tiêu nghiên cứu của chương trình - 1. Kết quả nội dung nghiên cứu của chương trình - 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng - 3. Các kết quả ứng dụng - 4. Những sản phẩm chính của chương tình - 5. đánh giá kếtquả chung so với mục tiêu chương trình - 6. Những tồn tại và kiến nghị.
- Phần thứ III: Kiểm điểm quá trình tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình - 1. Về tổ chức điều hành - 2. Về tổ chức nghiên cứu - 3. Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế của chương trình 28A - Kết luận - Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành