Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ quản lý nhà, đô thị-nông thôn- BXD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Nghiên cứu cơ bản: khảo sát lập một số báo cáo chuyên đề và sưu tầm tài liệu tham khảo - 1. Tình hình sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Hà Nội bảy năm 1981-1987 - 2. Tình hình cấp đất ở quận Hai bà Trưng - Hà Nội - 3. Giới thiệu chính sách sử dụng đất đô thị ở Liên xô và một số nước khác - 4. Cho vay mua nhà ở tại Liên xô và Cộng hoà dân chủ Đức- 5. Cấp đất và đánh thuế đất xây dựng ở một số nước đang phát triển - B. Nghiên cứu tổng hợp: - 1. Tổng hợp và nhận định tình hình bán nhà ở tại các địa phương - 2. Một số ý kiến về nội dung chính sách bán nhà ở đô thị - 3. Tình hình sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản thưòi gian qua. Một số kiến nghị - 4. Cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất xây dựng cơ bản - C. Nghiên cứu đề xuất: - 1. Dự thảo quy định về bán nhà ở do Nhà nước quản lý tại các địa phương (sản phẩm năm 1987) - 2. Dự thảo Điều lệ sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản (sản phẩm năm 1988)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành